رویدادی که ماندگار شد


هلدینگ دانش بنیان لیدکو در راستای اهداف راهبردی این شرکت دانش بنیان و به منظور نهادینه سازی فرهنگ کسب و کار و توسعه پایدار و پویا و دستیابی به سهم مناسبی از تولید ناخالص ملی با بهره مندی از فناوری های نوین، ترغیب، تشویق و جلب مشارکت نیروی انسانی متخصص و جوانان نخبه در کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده اقنصادی، رویداد استارتاپی لیدکوتک را با هدف اشتغالزایی و بهبود فضای کسب و کار در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته پس از ماه ها همت و عزم علمی و فنی و طی فرآیند دقیق تخصصی و بومی در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۷:۰۰ در استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس برگزار نمود.
فارسی